Tuotannonohjaus

Toimiva ohjaus laskee tuotannon materiaali-

ja kapasiteettitarpeet tilauskannan ja ennusteen perusteella.

Tuotteiden tuoterakenteet muodostavat perustietotasoisen linkin tuotannosta muuhun materiaalinohjaukseen. Rakenteeseen liittyy läheisesti työvaiheistus, joka sisältää tiedon siitä, miten tuotteen valmistus tapahtuu. Näiden tietojen perusteella järjestelmä kykenee laskemaan tuotannon materiaali- ja kapasiteettitarpeet tilauskannan tai ennusteen perusteella.

Eräs yleisesti käytetty tuoterakenteiden sovelluskohde on tarjouslaskenta. Tuotteen tai jonkin mallina toimivan toisen tuotteen perusteella tarjousten käsittely laskee omakustannushinnan ja kapasiteettitarpeen. Lopputuloksen perusteella myyjä kykenee antamaan asiakkaalle tuotteen myyntihinnan ja toimitusajan.

Valmistettavat työt näkyvät tuotannossa valmistustilauksina eli työnumeroina. Järjestelmä kohdistaa työt kuormituspisteille tuotekohtaisten työohjeiden eli työvaiheistuksen perusteella. Ohjauksesta vastaava henkilö voi tämän jälkeen manuaalisesti vaihtaa kohdistusta, eli konetta tai linjaa, jolla työ tehdään.

Kuormituspisteessä työtä tekevä henkilö näkee päätteellään oman työpisteensä työjonon, jossa ensimmäisenä on seuraavaksi työn alle tuleva työnumero. Päätelaite voi tietokoneen ohella olla paikalliseen langattomaan verkkoon liitetty tabletti tai jopa älypuhelin. Työpisteellä kirjataan normaalisti toteutumana vain valmistuneet kappaleet. Järjestelmä seuraa automaattisesti käytettyä työaikaa toteutumakirjausten perusteella. Myös työaikojen kirjaus on tarvittaessa mahdollista suorittaa manuaalisesti.

Tuotannon kustannuksia seurataan jälkilaskennassa, jonka avulla voidaan tuotteittain ja asiakkaittain nähdä tuotannon kannattavuus yksittäisten työnumeroiden tai vaikka kokonaisen kalenterivuoden tasolla.