Materiaalihallinta

Oston, valmistuksen, myynnin ja varastojen hallinnan on toimittava tiiviisti

toisiinsa integroituna ja liityttävä tarvittavin osin taloushallinnon toimintoihin.

Hyvä materiaalitilanteen hallinta on keskeinen kilpailutekijä lähes kaikille materiaalisia hyödykkeitä käsitteleville yrityksille. Oston, valmistuksen, myynnin ja varastojen hallinnan on toimittava tiiviisti toisiinsa integroituna ja liityttävä tarvittavin osin taloushallinnon toimintoihin.

Hankintojen ja valmistuksen ohjaus on monitahoinen prosessi, jossa voi yhdistyä monia eri ohjausperiaatteita. Kalliit ja erikoiset tuotteet hankitaan ja valmistetaan asiakkaan tilauksen mukaan. Toisaalta tasaisesti kuluvia raaka-aineita hankitaan yleensä säännöllisin välein siten, että varastopuutteet ja ylivarastointi vältetään. Monessa tuotantolaitoksessa kannattaa valmistaa myös puolivalmisteita varastoon lopputuotteiden läpimenoajan lyhentämiseksi. Infocloud järjestelmä antaa ohjauksen tueksi nykyhetken ja lähitulevaisuuden tilannekuvan ja historiatietoa sopivasti jalostetussa muodossa.

Materiaalien ohjauksessa on toisinaan tarpeen seurata hankittuja tai valmistettuja tuotteita erittäin. Ongelmatilanteessa halutaan esimerkiksi selvittää, keille asiakkaille on myyty tuotteita jostakin hankinta- tai valmistuserästä. Infocloud-järjestelmän avulla pystytään selvittämään myös se, mihin valmistuseriin hankintaerän materiaaleja on käytetty.

Monessa tuotantoympäristössä tuotteita käsitellään kahdessa yksikössä, esimerkiksi kappaleiden lisäksi jossakin mittayksikössä kuten metreinä, neliöinä, kuutioina tai kiloina. Esimerkkeinä tästä on mekaaninen puuteollisuus ja levyjä käsittelevä konepajateollisuus. Infocloud- materiaalihallinto tukee tarvittaessa kahden yksikön käsittelyä materiaalihallinnon kaikissa toiminnoissa.