Miten Infoglove Services Oy on sitoutunut EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen

Yleinen tietosuoja-asetus (englanniksi General Data Protection Regulation eli GDPR) on EU:n uusi henkilötietojen suojaamista koskeva asetus ja samalla merkittävin tietosuojalainsäädännön muutos viimeisten 20 vuoden aikana. Se korvaa vuonna 1995 annetun henkilötietodirektiivin (95/46/EY) ja vahvistaa EU:n kansalaisten oikeuksia omiin henkilötietoihinsa.

Infoglove Services Oy arvostaa niin asiakkaidensa kuin työntekijöidensäkin yksityisyyttä. Infoglove Services Oy sitoutuu noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja on valmis täyttämään sen asettamat vaatimukset uuden tietosuoja-asetuksen tullessa voimaan toukokuussa 2018.

Infoglove Services Oy on GDPR-hankkeessaan kartoittanut kaikki henkilötietoon ja sen käsittelyyn liittyvät osa-alueet täyttääkseen GDPR:n asettamat vaatimukset. Infoglove Services Oy on muun muassa

  • kartoittanut ja analysoinut kaikki henkilötietoa sisältävät järjestelmänsä
  • ottanut käyttöön uudet rekisteröityjen oikeuksiin liittyvät prosessit
  • muokannut henkilötiedon käsittelyä sisältäviä palvelutuotannon, it:n, myynnin, markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon prosessejaan
  • kartoittanut palvelut, joiden tuotannossa käsittelemme asiakkaittemme henkilötietoja, jotta voimme tehdä tarvittavat sopimukset henkilötietojen käsittelystä
  • kartoittanut kumppanit ja alihankkijat jotka käsittelevät joko Infoglove Services Oy:n tai asiakkaittemme henkilötietoja voidaksemme tehdä tarvittavat sopimukset henkilötietojen käsittelystä

GDPR:n vaatimusten toteuttamisen rinnalla Infoglove Services Oy on myös kartoittanut alihankintana käytetyn konesalinsa, toimitilansa ja infrastruktuurinsa voidakseen varmistaa henkilötiedoille mahdollisimman hyvän suojauksen. Infoglove Services Oy myös kouluttaa henkilöstönsä, jotta se olisi tietoinen GDPR:stä ja siihen liittyvistä vaatimuksista omassa työssään.

Varmistaakseen henkilötietojen asianmukaisen suojauksen ja GDPR:n vaatimusten täyttämisen myös jatkossa Infoglove Services Oy on nimittänyt tietosuojavastaavan. Lisäksi tietosuojan tasoa myös seurataan ja auditoidaan säännöllisesti.

Infoglove Services Oy:n yhteistyökumppani

ICT konesalipalvelut: EverTech Oy https://evertech.fi/